Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014


ΚΗΡΥΞΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΕ LION - ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ


ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ & ΣΥΝΑΦΩΝ         ΕΠΑΓΓ/ΤΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ -  ΠΕΙΡΑΙΑ  & ΝΗΣΩΝ
                 TRADE  UNION  OF  MEDICINE , COSMETICS  & RELATED PROFESSIONS OF ATTICA , PIRAEUS &ISLANDS
Χαλκοκονδύλη 56, 1ος όρ , γρ β, 10432 Αθήνα – τηλ 210 52.32.760 , φαξ 210 52.47.494
E mail: syndfarm@yahoo.gr – syndikatofarmakou.blogspot.com
1691/φ4                                                                                                                                      


Το Συνδικάτο μας κηρύσσει 24ωρη απεργία στις φαρμακαποθήκες LIONPHARMA και ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ το Σάββατο 31/5/2014 εφόσον αυτές λειτουργήσουν. Ως απάντηση στην αυθαίρετη λειτουργία, εκτός των εγκεκριμένων ετήσιων διημερεύσεων κατά την ημέρα του Σαββάτου, των συγκεκριμένων φαρμακαποθηκών.
                                                                              ΑΘΗΝΑ 29/05/2014

Για τη Διοίκηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΣΤΑΘΗΣ ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ                                ΕΦΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ