Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

ΚΗΡΥΞΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ 21.6.2014 ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΣΠΑΝΕ ΤΟ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ & ΣΥΝΑΦΩΝ     ΕΠΑΓΓ/ΤΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ  & ΝΗΣΩΝ
                 TRADE  UNION  OF  MEDICINE , COSMETICS  & RELATED PROFESSIONS OF ATTICA , PIRAEUS &ISLANDS
Χαλκοκονδύλη 56, 1ος όρ , γρ β, 10432 Αθήνα – τηλ 210 52.32.760 , φαξ 210 52.47.494
1697/φ4
Αθήνα 19/06/2014

Προς:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ

Κοινοποίηση: Υπουργείο Εργασίας

Το Συνδικάτο μας κηρύσσει 24ωρη απεργία, το Σάββατο 21/6/2014 σε όσες φαρμακαποθήκες της Αττικής λειτουργήσουν εκείνη την ημέρα εκτός του εγκεκριμένου ετήσιου πίνακα διημερεύσεων. Επίσης ενημερώνουμε ότι όσες φαρμακαποθήκες λειτουργούν το Σάββατο εκτός του συγκεκριμένου πίνακα, θα καταγγέλλονται στα αρμόδια Σ.ΕΠ.Ε.  

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΣΤΑΘΗΣ ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ                                    ΕΦΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ