Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014

 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ