Σάββατο, 14 Απριλίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ


ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ & ΣΥΝΑΦΩΝ
ΕΠΑΓ/ΤΩΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ  & ΝΗΣΩΝ
TRADE  UNION  OF  MEDICINE , COSMETICS  & RELATED PROFESSIONS OF ATTICA , PIRAEUS &ISLANDS
Χαλκοκονδύλη 56, 1ος όρ , γρ β, 10432 Αθήνα – τηλ 210 52.32.760 , φαξ 210 52.47.494
E- mail: syndfarm@yahoo.gr
1793                                                                                                                                                                                                        14-04-2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ  ΠΡΩΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ  ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΜΕΣΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22-04-18
          Α.ΚΑΛΠΗ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ    10.00-18-00
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 56 1ος ΟΡΟΦΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 23-04-18

Α.ΚΑΛΠΗ 1. ΜΠΕΡΓΚΕΡ ΕΡΓΟΣΤ.                          11.45-14.30  ΚΟΡΩΠΙ
                    2  ΜΠΕΡΓΚΕΡ ΓΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ           15.00-18.00 ΕΛΛΗΝΙΚΟ

 Β. ΚΑΛΠΗ  1 ΛΟΡΕΑΛ ΕΡΓΟΣΤ. ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ    10-00-18.00 ΑΥΛΩΝΑ ΚΑΙ Ν. ΙΩΝΙΑ

 Γ. ΚΑΛΠΗ .Ι.Φ.Ε.Τ.                                           09.30-10.30  ΠΑΛΛΗΝΗ
                     2 ΛΑΒΙΦΑΡΜ                                11.00- 14.00 ΠΑΙΑΝΙΑ
                     3 ΤΖΕΝΕΣΙΣ                                  14.30- 17.00 ΠΑΙΑΝΙΑ

   Δ. ΚΑΛΠΗ   ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ                                               15.00- 20.00
  ΧΑΛΚΟΝΔΥΛΗ 56 1ος ΟΡΟΦΟΣ

ΤΡΙΤΗ 24-04-18

      Α. ΚΑΛΠΗ   1. ΦΑΡΜΑΛΟΥΞ               08.00-09.30  ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
                            2 ΕΝΦΑΡΕΛ                       10.00- 11.00  ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
                            3 ΕΛΦΑΡΜ                         11.00- 12.00 ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
                            4 ΣΑΡΑΝΤΗΣ                      12.00-13.30 ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
                            5. ΦΑΡΜΑΣΥΝ                   14.00-16.00 ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

     Β. ΚΑΛΠΗ    1. ΚΛΕΒΑ                                 10.30-14.30  ΑΧΑΡΝΑΙ
                            2. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ     14.45-16.00 ΑΧΑΡΝΑΙ

      Γ. ΚΑΛΠΗ.    1. ΦΑΡΜΑΣΤΟΚ                       08-30- 10.30 ΧΑΙΔΑΡΙ
                            2. ΤΖΟΝΣΟΝ                              12.30- 16.00  ΜΑΝΔΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25-04-18
     
     Α. ΚΑΛΠΗ   1. ΣΥΝΦΑ                                 Ο8.00-10.00 ΑΛΙΜΟΣ
                           2. ΠΕΙΦΑΣΥΝ                           11.00-14.30 ΡΕΝΤΗΣ
                           3. ΛΑΙΟΝ                                   15.00-16.00 ΜΟΣΧΑΤΟ

    Β.ΚΑΛΠΗ     1. ΔΥΝΑΜΙΚΗ                          08.00- 10.00 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
                           2. ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ                        11.00- 16.00 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
                   
    Γ. ΚΑΛΠΗ    ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ                                               15.00-20.00
         ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 56 1ος ΟΡΟΦΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ  26-04-18

   Α. ΚΑΛΠΗ   1. ΕΛΠΕΝ                                      12.00-12.30  ΠΙΚΕΡΜΙ
                         2. ΦΑΜΑΡ                                      13.00-15.00 ΠΑΛΛΗΝΗ

  Β. ΚΑΛΠΗ    1. ΒΕΛΛΑ                                  08.00- 09.30  ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
                         2. ΠΡΟΒΕΤ                                10.30- 12.30  ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

 Γ. ΚΑΛΠΗ      1. ΜΑΙΛΑΝΤ                             09.30- 10.30 ΠΑΙΑΝΙΑ
                         2. ΧΕΛΕΝΙΚΑ                            11.00- 12.00 ΠΑΙΑΝΙΑ               

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-04-18

   Α. ΚΑΛΠΗ  1.ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ       10.00- 12.00 ΠΑΛΛΗΝΗ
                        2. ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΥΡΕΝΗΤΙΚΟ     12.30- 13.30 ΠΑΛΛΗΝΗ
                        3 ΦΑΡΜΑΤΕΝ                                17-30- 18.30 ΠΑΛΛΗΝΗ

 Β. ΚΑΛΠΗ   1. . ΠΡΟΦΑΡΜ                                08.00-10.00 ΚΑΛΛΙΘΕΑ                                           
                         2.ΑΝΤΕΛΚΟ                                 13.30- 15.00  ΜΟΣΧΑΤΟ          
                                                             
ΚΥΡΙΑΚΗ    29-04-18

                        ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ                                                 10.00-18.00
         ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 56 1ος ΟΡΟΦΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ