Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ COSCO
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ & ΣΥΝΑΦΩΝ
ΕΠΑΓ/ΤΩΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ  & ΝΗΣΩΝ
TRADE  UNION  OF  MEDICINE , COSMETICS  & RELATED PROFESSIONS OF ATTICA , PIRAEUS &ISLANDS
Χαλκοκονδύλη 56, 1ος όρ , γρ β, 10432 Αθήνα – τηλ 210 52.32.760 , φαξ 210 52.47.494
E- mail: syndfarm@yahoo.gr
1794                                                                                                                                        31/05/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ COSCO

Το συνδικάτο εργαζομένων φαρμάκου καλλυντικού και συναφών επαγγελμάτων Αττικής- Πειραιά εκφράζει τη συμπαράστασή του στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων της COSCO που απεργούν απαιτώντας
υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, πλήρη απασχόληση για όλους, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, μέτρα υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.
Καταδικάζουμε την προσπάθεια τρομοκράτησης τις εταιρίας απέναντι στους εργαζόμενους που ομόφωνα αποφάσισαν την συνέχιση τις απεργίας για την διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων τους.
Είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι έτσι θα κάμψουν το δίκαιο αγώνα των εργαζόμενων
Οι εργαζόμενοι της Cosco και το σωματείο τους δεν παλεύουν μόνοι έχουν την στήριξη του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος.                        
                 

                          
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ